Quote Originally Posted by Admin-ROHAN View Post
guild baru, mo numpang taruh char boleh tidak ?

Gratzz ya, semoga langgeng. Sah !!!
Boleh koq Min...hubungi ketua/comandernya saja hehehe...
Tapi char TS lagi out G sbentar...mau berguru dulu ....tapi bakalan balik lagi ke Guild