mana ada FT meratakan KUMALA
yg ada KUMALA meratakan FT iya
terakhir melepas land baru bener
FT cuma numpang diketek RN