Kutungguin lama ndak muncul² threadnya . . .
Mana nie para ReborNers? o.o